Zorgopleidingen

PDF
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er veel jobs in de zorgsector. Zorgverleners die ook Nederlands spreken zijn er heel welkom. Er zijn in Brussel verschillende goede Nederlandstalige zorgopleidingen. Maar niet iedereen kent het gevarieerde aanbod. De 'Oriëntatiegids Nederlandstalige zorgopleidingen in Brussel' informeert Brusselse geïnteresseerden en hun trajectbegeleiders over de verschillende opleidingen in de zorgsector en de mogelijke ondersteuning.
Je kan elk hoofdstuk afzonderlijk bekijken op deze pagina of de volledige Oriëntatiegids downloaden.
 
 

Voorwoord, inhoudstafel, ... 

Ben je graag onder de mensen, en help je graag wie het al eens fysiek of mentaal moeilijk heeft? In dat geval biedt de zorgsector je mooie uitdagingen! Het maakt niet uit of je al een tijdje werkzoekend bent, eerder in andere sectoren werkte of op oudere leeftijd twijfelt over welke loopbaan je wil. We willen je graag begeleiden, want mensen met een hart voor de zorgsector kunnen al hun energie kwijt in de Brusselse zorgsector.
 


 

1. Onthaal, oriëntatie en begeleiding

Zoek je een job of opleiding in Brussel? Professionele organisaties kunnen je daarbij helpen. In dit hoofdstuk vind je meer informatie over deze organisaties. Eerst geven we informatie over Actiris, de Brusselse Werkwinkels en Leerwinkel Brussel. Daarna informeren we je over andere organisaties. We geven ook informatie over BON, het Brussels onthaalbureau voor inburgering. Zij hebben een aanbod voor nieuwkomers zodat zij sneller hun weg in België en Brussel vinden. 
 

 

2. Nederlands leren en oefenen

In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk krijg je informatie over waar je Nederlands kan leren en oefenen. 
In paragraaf 2.1 krijg je uitleg over wat Huis van het Nederlands doet om cursisten naar de juiste cursus Nederlands door te verwijzen. In paragraaf 2.2 krijg je informatie over cursussen Nederlands voor iedereen die in de zorg wil werken. In paragraaf 2.3 vind je informatie over Nederlandse taalles verzorgd door de VDAB. In paragraaf 2.4 vind je de algemene lessen Nederlands die verzorgd worden door de centra voor volwassenonderwijs. In paragraaf 2.5 en 2.6 krijg je uitleg over oefenkansen Nederlands en lessen Nederlands in het kader van sollicitatietraining. Kijk ook eens in hoofdstuk 7, daar vind je informatie over de verschillende taalniveaus Nederlands. In hoofdstuk 7 vind je eveneens informatie over het niveau Nederlands per opleiding.
 

 

3. Financiële ondersteuning bij het volgen van een opleiding

Als je een opleiding volgt, dan kan je financiële ondersteuning krijgen. VDAB (Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling) helpt bij het geven van financiële ondersteuning. In paragraaf 3.1 vind je de voorwaarden voor financiële ondersteuning door VDAB. Voor sommige opleidingen geeft VDAB geen financiële ondersteuning. In paragraaf 3.2 vind je daarom andere vormen van ondersteuning.
 

 

4. Kinderopvang

Als je een beroepsopleiding start en je hebt kinderen dan zoek je best tijdig kinderopvang. Waar moet je op letten bij het vinden van kinderopvang?  Welke soorten kinderopvang bestaan er? En welke stappen moet je zetten om er gebruik van te kunnen maken? In dit hoofdstuk geven we een antwoord op die vragen. Er zijn tot slot enkele nuttige contactadressen toegevoegd. 
 

 

5. Werken en leren

In dit hoofdstuk geven we uitleg over de combinatie werken en leren. Dit hoofdstuk is niet bedoeld voor werkzoekenden, maar voor werknemers die door willen groeien door een opleiding te volgen. Uiteraard kan in deze situatie geen beroep gedaan worden op financiële ondersteuning door de VDAB.
 

 

6. Diplomagelijkwaardigheid en erkenning van competenties (EVC)

In dit hoofdstuk krijg je informatie over de gelijkwaardigheid van in het buitenland behaalde diploma’s en opgedane werkervaring.  We leggen uit hoe je jouw diploma kan laten erkennen. In paragraaf 6.1 geven we uitleg over hoe je een buitenlands diploma kan laten erkennen binnen de Vlaamse Gemeenschap. De overheidsdienst die dit administratief onderzoekt is NARIC-Vlaanderen. In paragraaf 6.2 leggen we uit hoe je eerder opgedane werkervaring kan laten erkennen. Je studieduur wordt dan korter. 
 
 
 

7. Overzicht zorgopleidingen

In dit hoofdstuk vind je informatie over de verschillende werkervaringsprojecten, beroepsopleidingen en zorgopleidingen in het hoger onderwijs toeleidend tot knelpuntberoepen. Als er een VDAB-logo bij de opleidingsfiches vermeld staat betekent is deze opleiding een door VDAB ‘erkende opleiding’. De VDAB organiseert een VDAB-erkende opleiding in samenwerking met een opleidingspartner. Het gaat hierbij om voorbereidingsprogramma’s, beroepsopleidingen en opleidingen die door hogescholen worden georganiseerd.
 
 
 

Nawerk

Dit laatste deel bevat nog enkele nuttige contactgegevens, advertenties en de colofon.