Kennis Nederlands

PDF

Op deze website krijg je een overzicht van het Nederlandstalig inschakelingsaanbod in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Veel opleidingen en werkervaringsprojecten staan ook open voor anderstaligen. Soms moet je zelfs nog geen Nederlands kunnen spreken om deel te nemen. Binnen verschillende opleidingen en werkervaringsprojecten leer je Nederlands spreken tijdens het project.

Bij elk aanbod worden naast het gevraagd 'behaald niveau Nederlands' ook sterretjes vermeld. De sterretjes geven een indicatie van het ‘gevraagde niveau Nederlands’ dat je moet behaald hebben om (met een reële kans op succes) te kunnen starten in een beroepsopleiding of in een werkervaringsproject. 

>>>  Bekijk het aanbod Nederlands Leren.

 

Geen ster  = geen of zeer beperkte kennis Nederlands

Je kan nog geen Nederlands of je volgt nog maar pas Nederlandse les en je begrijpt nog niet zoveel.  Tijdens het werkervarings- of opleidingsproject volg je Nederlandse lessen (tijdens de werkuren).
 

1 ster = Basiskennis Nederlands 

(niveau 1.1 behaald / Breakthrough)

Je hebt al wat Nederlandse les gevolgd en kan eenvoudige Nederlandse zinnen begrijpen.   

 

2 sterren = goede basiskennis Nederlands 

(niveau 1.2 behaald / Waystage)

Je volgt al langer Nederlandse les. Je begrijpt veel en je kan ook al iets vertellen in het Nederlands.   

 

3 sterren = goede kennis Nederlands 

(niveau 2.1 & 2.2 behaald / Threshold 1 & 2)

Je volgt al meer dan één jaar intensief Nederlands. Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. Je kan (eenvoudige) Nederlandse teksten begrijpen en een korte tekst in het Nederlands schrijven. 

 

4 sterren = gevorderde kennis Nederlands 

(niveau 2.3 & 2.4 behaald / Threshold 3 & 4)

Je kan samenhangende Nederlandse teksten produceren zoals persoonlijke of zakelijke brieven. Je kan je mening op een respectvolle manier uiten en verdedigen in het Nederlands.

 
 

Overzichtstabel behaald NT2-niveau

SterretjesRichtgraadniveaus europees referentiekaderCentrum Basiseducatie (CBE) tragerlerendenCentrum Volwassenen Onderwijs (CVO)
1 ster 1.1A1 (Breakthrough)Breakthrough 1
Breakthrough 2
Breakthrough 3
Breakthrough 4

Breakthrough 1 publiek

Breakthrough 2 persoonlijk

2 sterren1.2A2 (Waystage)Waystage 1 mondeling
Waystage 1 schriftelijk
Waystage 2 mondeling
Waystage 2 schriftelijk

Waystage mondeling

Waystage schriftelijk

3 sterren

2.1

2.2

B1 (halverwege Threshold) Threshold 1 mondeling
Threshold 1 schriftelijk
Threshold 2 mondeling
Threshold 2 schriftelijk
4 sterren

2.3

2.4

B1 (Threshold) of hoger Threshold 3 mondeling
Threshold 3 schriftelijk
Threshold 4 mondeling
Threshold 4 schriftelijk