Aanbod

PDF

Nederlands leren/oefenen, alfabetisering:

Nederlands voor administratieve beroepen voor anderstaligen (Lift)

Doel

De VDAB-beroepsopleidingen zijn toegankelijk voor anderstalige werkzoekenden met enige kennis Nederlands. Wie nog niet over voldoende kennis beschikt, kan een aangepaste taalopleiding Nederlands volgen gericht op een specifieke sector. De taalopleiding 'Lift', richt zich tot de sector van de administratieve beroepen.

Wat

VOORAF Voor deze opleiding is een basiskennis Nederlands vereist. Vooraf is er een screening (test Domino 3) die peilt naar het basisniveau Nederlands. Daarna is er een inschattingsmodule, die peilt naar de competenties van een bediende en het leervermogen. INHOUD • Nederlands aan de hand van praktische taken in een bedrijfscontext. • Er wordt gewerkt aan zowel luisteren, lezen, schrijven als spreken. Er is veel aandacht voor vormcorrectheid. Voorbeelden van onderwerpen: vergaderingen organiseren, afspraken maken en verplaatsen, bestellingen plaatsen, brieven/mails schrijven, bezoekers ontvangen, boodschappen doorgeven… NA DE CURSUS • werken • een beroepsopleiding in de administratieve sector volgen

Type aanbod
Nederlands leren/oefenen, alfabetisering
Sector
  • Bediende
  • Handel & verkoop
Certificaten
VDAB-certificaat
Doelpubliek
Werkzoekenden
Deelnemersvoorwaarden
Willen werken in de administratie: bv. als administratief medewerker, onthaalbediende, polyvalent bediende, (hulp)boekhouder, commercieel bediende ...
Kennis Nederlands
basiskennis (1.1 behaald / Breakthrough)
Duurtijd
+/- 5 maanden (400 u), 4 dagen per week (niet op woensdag), 6 u / dag

Verstuur deze informatie naar een vriend